POVEZAVE

 

Konferenca 2011: Partnerstvo in seksualnost po pridobljeni možganski poškodbi

Ob zaključku uspešno izvedene 2. nacionalne konference z naslovom Partnerstvo in seksualnost po pridobljeni možganski poškodbi povzemamo naslednje zaključke.
Konferenca je potekala v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, 18.3.2011, z registracijo udeležencev ob 8.30 in zaključkom ob 16.00. Udeležencev konference je bilo skupaj s predavatelji, osebami s pridobljenimi poškodbami možganov, njihovimi svojci in prijatelji, strokovnimi delavci, študenti in prostovoljci 132.
Strokovni delavci so bili predstavniki naslednjih organizacij: Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, CVD Golovec, SPS Nevrološka klinika, Zavod Naprej, Zdravstvena fakulteta, Pedagoška Fakulteta, CUDV Draga, Zavod Korak, VDC Nova Gorica, ZUDV Dornava, Zveza Sonček, URI Soča, Zaposlitveni center Zarja, Oulu University of applied Science, Center Zarja.
Pester in kvaliteten program je verificirala in točkovala Socialna zbornica Slovenije kot program stalnega strokovnega usposabljanja.
V plenarnem delu so se zvrstila predavanja s strani dr. Ohr Baraka (BIRT, Velika Britanija), gospe Christine Croisiaux (EBIS, La Braise, Belgija), gospe Lucie Power (ABI Ireland, Irska) ter gospe Barbare Selan (Center Zarja, Slovenija). Z osebno izkušnjo se je predstavila gospa Cecilija Lumbar.

Ohr_Barak.pdf
Christine_Croisiaux.ppt
Barbara_Selan.ppt

Kasneje je interaktivno delavnico vodila direktorica Centra Zarja Irena Reberšak, na kateri so vsi udeleženci lahko izpostavili svoja vprašanja v manjših skupinah. Le ta pa so bila predstavljena na okrogli mizi, na kateri je kot strokovnjakinja poleg vseh predavateljev sodelovala tudi dr. Vesna Radonjič-Miholič (URI SOČA, Slovenija).
Vsebine delavnice ni mogoče na kratko v informacijo zabeležiti; pomembne so ugotovitve, kako zelo so pomembne obravnavane teme, da o njih spregovorimo in vzpostavimo načine za reševanje problemov povezanih z njimi.
Na osnovi anket je bilo ugotovljeno naslednje: rezultati ankete
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za aktivno udeležbo na konferenci, ki je odstrla marsikatero razmišljanje in pozvala k novim. Zahvaljujemo se vsem predavateljem za izredno kvalitetna predavanja.

GALERIJA SLIK

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so z različnimi materiali omogočili izvedbo konference. Žal pa se na prošnjo po sofinanciranju konference z namenom znižanja kotizacije nihče ni pozitivno odzval.

   STUDIO PROTEUS

PARTNERSTVO IN SEKSUALNOST - KAJ MOREMO IN KAJ MORAMO - 23.maj 2011

Dne 23. maja 2011 smo strokovni delavci nadaljevali delo mednarodne konference, ki je bila 18 marca z naslovom: PARTNERSTVO IN SEKSUALNOST.
2 meseca kasneje smo skupno iskali možnosti kaj v organizacijah moremo z danimi pogoji in v danih možnostih in kaj moramo dolgoročno spodbujati pri odgovornih ustanovah.
Želimo ustvariti prostor in pogoje, da bomo v organizacijah o partnerstvu in seksualnosti v vsakodnevnem življenju lažje govorili, da nam bodo uporabniki lažje zaupali in da jih bomo lažje podpirali v njihovih prizadevanjih pri reševanju problemov in uresničevanju želja.

1. OPIS SKUPNEGA DELA:
Po predstavitvi strokovnih delavcev in organizacij iz katerih so prihajali smo skupno razporedili vsa vprašanja, ki so bila oblikovana na delovnih skupinah konference v sledeče skupine:
-TERAPEVTSKI PRISTOPI (nadomestni partner, igra vlog...)
-USPOSABLJANJE (tehnike pristopa, spodbujanje ali ne, ozaveščanje, postavljanje meja, prilagajanje situaciji, izmenjave, ugotavljanje nezadovoljenih potreb)
-ZLORABE (zaposlenih, partenrjev, uporabnikov, drugih...)
-PARTNERSTVO (kako pridobiti, kako ohraniti partnerstvo, ustvarjanje družine, v stanovanjski skupini...)
-ZAVODSKI SISTEMI (pravica do zasebnosti, svobodna odločitev glede partnerstva, spolnosti, otrok, družine...)
-SVOJCI (sodelovanje s svojci, otroci, ki skrbijo za poškodovane starše...)

2. KAJ MOREMO
Zaradi obsežnosti vsebin, smo uspeli bolj natančno spregovoriti le o drugi alineji : " USPOSABLJANJE"
2.1. Skupno smo poiskali možnosti ustreznega odzivanja v primerih:
- nesprejemljivega vedenja ob pretirano izraženih potrebah, kako se odzivati, usmerjati...
- neizražene potrebe, strahu pred pogovorom...kako na nevsiljiv način sporočiti, da je partnerstvo in seksualnost del vsakdanjega življenja.
2.2.Vsaka organizacija sprejme smernice na kakšne načine bo namenila pozornost za podporo uporabnikom na tem področju:
-pomemben je pristop zaposlenih (resen, odgovoren in čim bolj enoten z močno zaščito posameznikove zasebnosti)
-usposabljanja za zaposlene
-individualna podpora uporabnikom na vseh ravneh
-različne delavnice za uporabnike svojce in zaposlene
-manjše skupine z veliko možnostjo zaupnega prostora z različnimi naslovi po izbiri
-predavanja, izobraževanja z različnimi naslovi ki se jih uporabniki po želji udeležijo
-dostopnost literature, filmov, dopolnitve spletnih strani
-pozornost že ob podpisu dogovora, (nevsiljivo sporočimo, da je tudi to del vsakdanjega življenja...)
-na sestankih zaposlenih uvedemo redno preverjanje odgovornosti ravnanja in podpore z močno zaščito posameznikove zasebnosti
-izostrimo našo pozornost, da znamo slišati tudi šibko izražene potrebe, zaščititi posameznika in mu nuditi podporo na način, ki ga izbere.

3. KAJ MORAMO
Delovanje v širšem družbenem okolju (članki, delavnice, konference, strokovni prispevki)
S strokovnimi argumenti vplivati na zakonodajo. Dati pobudo, da se namesto sediranja in medikamentozne terapije zagotovi pravilen pristop in možnost za zadovoljitev potreb. Približati problem zdravnikom. Kot zdravstveni pripomoček na recept?

Dogovorili smo se, da se ob koncu leta dobimo ponovno, da pregledamo kaj smo v organizacijah uspeli narediti, izmenjamo izkušnje in pogledamo kaj še lahko naredimo.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.