POVEZAVE

 

samostojna stanovanja

Bivanje v samostojnem stanovanju temelji na vzpostavljanju največje možne stopnje samostojnosti posameznika in vključevanja v širše družbeno okolje. Namenjeno je posameznikom z veliko stopnjo samostojnosti. Posameznik glede na individualne potrebe sodeluje s strokovno delavko, spremljevalnim ter zdravstvenim osebjem, ki mu nudijo strokovno podporo in pomoč pri organizaciji samostojnega bivanja.

Posamezniki so v dopoldanskem času glede na njihove potrebe in želje vključeni v različne programe in storitve dnevnih centrov Centra Zarja. Sodelovanje s posameznikom v okviru organizacije bivanja in vključitve v dnevni center temelji na kontinuiteti in enotnem pristopu vseh sodelujočih, ki omogočata uresničevanje zastavljenih ciljev posameznika v vseh okoljih.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.