POVEZAVE

 

stanovanjske skupine

Nudijo bivanje osebam s pridobljeno poškodbo možganov, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo bivati v svojem domačem okolju. Bivanje je organizirano v dveh stanovanjskih skupinah različnih lokacijah v Ljubljani ter poteka ob organizirani strokovni podpori in pomoči in temelji na:

-zagotavljanju primerne kvalitete življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo,
-pridobivanju čim večje stopnje samostojnosti posameznika,
-potrebah, željah in zmožnostih posameznika,
-enakovrednem vključevanju in prispevku posameznika v ožje in širše družbeno okolje,
-podpori za organizacijo samostojnejšega bivanja posameznika v in izven Centra Zarja.

Stanovalci so v dopoldanskem času glede na njihove potrebe in želje vključeni v različne programe in storitve dnevnih centrov Centra Zarja. Sodelovanje s stanovalcem v okviru organizacije bivanja in vključitve v dnevni center temelji na kontinuiteti in enotnem pristopu vseh sodelujočih, ki omogočata uresničevanje zastavljenih ciljev posameznika v vseh okoljih.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.