POVEZAVE

 

strokovni svet

Je strokovni organ Centra Zarja. Sestavljajo ga strokovni delavci, strokovni sodelavci, ter predstavniki spremljevalcev.

Strokovni svet Centra Zarja:

-opredeljuje strokovne podlage in smernice letnih programov dela,
-odloča o strokovnih vprašanjih,
-določa strokovne podlage za programe dela in razvoj Centra Zarja,
-podaja svetu Centra Zarja in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
-obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Centra Zarja,
-ocenjuje kakovost strokovnega dela v celoti in po posameznih področjih,
-zavzema stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja Centra Zarja.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.