POVEZAVE

 

začasne nastanitve

V Centru Zarja se zavedamo pomena možnosti začasnih namestitev, ki so vse bolj prepoznana potreba oseb s pridobljeno poškodbo možganov in njihovih svojcev. Možnost začasne namestitve je povezana s kadrovskimi in prostorskimi možnostmi.

Na podlagi izkušenj iz že izvedenih začasnih namestitev, ob odzivanju na izredne situacije posameznikov, naša prizadevanja potekajo v smeri vzpostavitve ustreznih kadrovskih normativov in prostorskih pogojev za možnost rednega izvajanja te storitve.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.