POVEZAVE

 

zaposlitev pod posebnimi pogoji

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI V CENTRU ZARJA ZALOG
Zaposlitev pod posebnimi pogoji v Centru Zarja Zalog obsega zelo pomemben del dnevnega programa, v katerega se vključujejo uporabniki. Obsega različne oblike dela(lastni izdelki, delo za zunanje izvajalce), ki uporabnikom omogočajo ohranjati in razvijati delovne veščine, večati delovno zmogljivost, koncentracijo, pozornost in razvijati socialne veščine.
Uporabniki izbirajo med različnimi delavnicami, v katerih sodelujejo glede na svoje želje in sposobnosti. Delavnice vodijo delovni inštruktorji v sodelovanju z delovnim terapevtom, občasno se kot pomoč vključujejo tudi prostovoljci, pripravniki na kroženju, študentje različnih strok. Tudi uporabniki učijo in predajajo svoje znanje naprej drugim uporabnikom. Aktivno sodelujejo pri razvijanju novih izdelkov, izbiri materialov, spodbuja se kreativnost in ustvarjalnost posameznika. Po želji se vključujejo v prodajo izdelkov na različnih lokacijah. Dokončan izdelek uporabniku prinese zadovoljstvo, samopotrditev, občutek koristnosti in uspešnosti.
Ves prihodek od prodaje izdelkov in sredstev, pridobljenih z delom za zunanje izvajalce, se razdeli med uporabnike v skladu s pravilnikom o nagrajevanju.
Ena izmed oblik zaposlitve pod posebnimi pogoji je tudi vključevanje v integrirano zaposlitev v podjetjih, kjer sodelujejo uporabniki, ki si to želijo in zmorejo.

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI V CENTRU ZARJA KAJUHOVA
Zaposlitev pod posebnimi pogoji v Centru Zarja Kajuhova obsega oblike dela, ki uporabnikom omogočajo ohranjanje pridobljenih in razvijanje novih delovnih sposobnosti in spretnosti, ter pridobivanje novih socialnih in delovnih navad. Spodbuja uresničevanje lastnih idej in kreativnosti, ter stimulira občutek koristnosti in samopotrditve.
Delo poteka v individualni in skupinski obliki, glede na sposobnosti in želje uporabnika. Vsebina in čas dela se prilagajata motoričnim in kognitivnim sposobnostim posameznika. Ravno tako prilagajamo delovne pripomočke in izbiramo primerne tehnike, ki uporabnikom omogočajo čim večjo samostojnost in uspešnost pri delu.
Uporabniki so vključeni v celoten proces izdelovanja izdelkov, od načrtovanja do promocije in prodaje izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje so namenjena uporabnikom v skladu s pravilnikom o nagrajevanju.
Delo poteka pod vodstvom delovnega inštruktorja in spremljevalca, v sodelovanju z delovnim terapevtom.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.