POVEZAVE

 

delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki se tesno prepleta z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi strokami ravno zaradi holističnega pristopa obravnave uporabnika.
Zaradi razvejanosti programov v Centru Zarja delovni terapevti delujejo na področju rehabilitacije, zaposlitve pod posebnimi pogoji in v stanovanjski skupini.
Delovna terapija v Centru Zarja je usmerjena na sodelovanje med uporabnikom in terapevtom. Uporabniku omogoča, da sodeluje pri funkcionalni izvedbi aktivnosti in da izpolnjuje svoje okupacijske vloge v različnih okoljih.
Uporabnik aktivno sodeluje pri postavljanju prioritetnih ciljev, ki so center ocenjevanja, obravnave in končne evalvacije.
Delovni terapevt skupaj z uporabnikom v procesu delovne terapije rešuje probleme na področju dnevnih aktivnosti, produktivnosti in prostega časa, spoštuje uporabnikove vrednote, prilagaja obravnavo njegovim potrebam in mu omogoča sprejemanje odločitev.
Dolgotrajna rehabilitacija po pridobljeni poškodbi možganov zahteva celosten pristop. Osnova usklajene in kontinuirane obravnave je osebni načrt posameznika, pri katerem sodelujejo uporabnik, svojci in vsi člani tima.
K večji kvaliteti izvedbe obravnav pripomorejo tudi kombinirane obravnave med različnimi strokovnimi delavci.
Delovni terapevt sprejema odgovornosti v zvezi z vodenjem in organizacijo različnih projektov, vezanih tako na skupine uporabnikov kot na sodelovanje z drugimi institucijami, sodeluje v preventivnem delovanju, izobraževanju in predstavljanju stroke na internih izobraževanjih, na kongresih, delavnicah in drugih oblikah širjenja strokovnega znanja.
Center Zarja je učna baza. Preko procesa delovne terapije delovni terapevti prenašajo svoje strokovno znanje, odprtost in iznajdljivost tudi na delo s študenti in pripravniki delovne terapije.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.