POVEZAVE

 

fizioterapija

Fizioterapija je zdravstvena dejavnost, ki je usmerjena k podpiranju optimalnega zdravja in funkcije človeškega telesa. Fizioterapevtska obravnava po nezgodni poškodbi možganov zahteva zaradi njene kompleksnosti zelo dobro poznavanje centralnega živčnega sistema in z njim povezano kognicijo, senzoriko in motoriko. Zato to specializirano vejo fizioterapije imenujemo NEVROFIZIOTERAPIJA. Nevrofizioterapevtska obravnava vključuje reševanje uporabnikovih težav na osnovi skrbne ocene njegovega funkcionalnega stanja, simptomov in omejitev ter ne nazadnje uporabnikovih ciljev. Na osnovi postavljene diagnoze fizioterapevt opredeli prognozo, postavi kratkoročne in dolgoročne cilje ter izbere terapevtske postopke. Zelo pomemben del obravnave je tudi vrednotenje uspešnosti posameznih postopkov obravnave ter sprotno prilagajanje le-teh, če je to potrebno. Končni cilj obravnave pa naj bo vedno funkcija, ki naj bo čim bolj kakovostna. Rehabilitacijska skupina v Centru Zarja načrtuje individualni program terapevtskih postopkov v okviru občutljive in celostne obravnave poškodovanca po poškodbi možganov. V skupino sva vključeni tudi dve, na področju nevrofizioterapije specializirani fizioterapevtki.

Fizioterapevtska obravnava uporabnikov poteka v njim znanem okolju, prav tako pa se v okviru fizioterapevtskih obravnav srečujemo z življenjskimi izzivi tudi v njim neznanem okolju, izven Centra Zarja. S pomočjo fizioterapije uporabnike ponovno učimo osnovne, med razvojem človeka že avtomatizirane gibalne elemente, upoštevajoč dane zmožnosti posameznika. Po poškodbi možganov so pogosto enostavna opravila, na primer se usesti, vstati ali varno hoditi, neverjetno težka ali celo nemogoča. Pogosto uporabnik, ne samo da ne zmore hoteno in usklajeno premikati določenih delov telesa, velikokrat jih tudi ne čuti. Ne zazna položaja telesa, se ne zmore vzravnati, izgubi orientacijo na lastnem telesu, orientacijo v prostoru in v času. Izgubi občutek ravnotežja, naučeno kmalu pozabi in se ne zmore izražati z besedami. Med obravnavo v Centru poskušamo vse te, za boljšo kakovost življenja uporabnikov okrnjene ali izgubljene funkcije, izboljšati ali ponovno pridobiti. Znanje, pridobljeno v terapevtskih prostorih Centra Zarja pa želimo nadgraditi in obogatiti. Prenašamo ga na sodelavce in tudi na svojce, kajti proces nevrofizioterapije traja štiriindvajset ur na dan. Uporabnike spremljamo v okolje vsakdanjika, ki ga doživljamo vsi. Spodbujamo jih, podpiramo in jih usmerjamo kadar so težave še prevelike. Na ta način uporabniki pridobivajo na svoji samostojnosti in samozaupanju, da bi se lažje znašli v vsakdanjem življenju.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.