POVEZAVE

 

psiholog

V psihološki obravnavi oseb po travmatski poškodbi možganov se prepletajo trije procesi: psihodiagnostika, psihoterapija in kognitivni trening. Pri psihodiagnostiki v psihološko oceno osebe po poškodbi možganov smiselno integriramo podatke o značilnostih poškodbe, predtravmatske osebnosti, stanje višjih psihičnih sposobnostih, stopnjo prizadetosti kognitivnih, čustvenih in vedenjskih področij osebnosti in posebnosti socialnega okolja iz katerega bolnik izhaja. Pogoste posledice poškodb možgan so tudi psihosocialne in osebnostne motnje. Z ustrezno psihoterapijo lahko omilimo te težave in izboljšamo psihično prilagajanje oseb. Pri tem so spremembe v doživljanju in vedenju odvisne tako od predtravmatskih značilnosti osebnosti, kot tudi od nevrološko pogojenih sprememb po poškodbi in samih reakcij oseb na situacijo.

Okvare na področju kognicije prispevajo k socialni izoliranosti oseb, zmanjšanju aktivnosti in k povečanju odvisnosti od drugih. Kognitivna rehabilitacija je usmerjena na krepitev okrevanja prizadetih kognitivnih funkcij ter na razvijanje strategij za premagovanje težav, ki izvirajo iz poškodovanih kognitivnih sposobnosti v vsakodnevnem življenju.

Sama psihološka obravnava je tako usmerjena na uporabnika storitev kot tudi na svojce in njegovo širšo socialno okolje. Potrebno je poudariti pravočasno in ustrezno psihološko obravnavo, ki prispeva k zmanjšanju posledic poškodbe, vendar pa je zelo pomembna tudi prilagojena psihološka obravnava še daljše obdobje po poškodbi, ko se oseba začne soočati z zahtevami vsakodnevnega življenja in lastnimi omejitvami. Podaljšana psihosocialna rehabilitacija vzdržuje in izboljšuje doseženo kvaliteto življenja poškodovanca.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.