POVEZAVE

 

socialni delavec

Socialno delo v Centru Zarja je usmerjeno na posameznike, njihove svojce in širše socialno okolje in je sestavni del celostne rehabilitacije za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.
Pridobljena poškodba možganov življenje posameznika tako rekoč v trenutku spremeni. Poleg različnih sprememb zaradi posledic poškodbe se posameznik in njegovi bližnji največkrat soočijo z nenadno spremembo socialnega statusa, vprašanjem zagotavljanja storitev, ki jih oseba po poškodbi možganov potrebuje ter razmišljanjem o načinu ponovnega vključevanja v širše socialno okolje.

Delo socialne delavke temelji na spoštovanju in upoštevanju pravic ter na prenosu moči s strokovnega delavca na uporabnika. Poudarek je na skupnem delu z uporabnikom za uporabnika. Vodilo je dvig kakovosti življenja po pridobljeni možganski poškodbi, kar pomeni podporo in krepitev moči posameznika za večanje njegove samostojnosti in neodvisnosti ter ponovno vključevanje okolje in prevzemanje odgovornosti v življenju.

Osnovne naloge socialne službe:
-informiranje o storitvah in programih, ki so na voljo, o pravicah uporabnika in postopku za vključitev;
-sprejem in evidentiranje prošenj za vključitev;
-sodelovanje v komisiji za vključitev, premestitev in odpust;
-sprejem oz. vključitev uporabnika v program;
-sodelovanje z uporabnikom prek individualnega (individualni načrt, ocena tveganja, zagovorništvo, krepitev moči uporabnika, ...) in skupinskega dela (skupine z osnovami samozagovorništva, …);
-podpora posamezniku pri razvijanju socialnih veščin, vključevanju v socialno okolje ter ohranjanju in vzpostavljanju socialne mreže z okoljem;
-sodelovanje in podpora svojcem uporabnika in njegovim bližnjim;
-sovezovanje in sodelovanje z različnimi ustanovami, strokovnimi delavci in izvajalci storitev;
-sodelovanje v timih;
-predstavljanje področja socialnega dela z osebami po poškodbi možganov in njegovih specifik ostali strokovni javnosti;
-mentorstvo prostovoljcem in študentom Fakultete za socialno delo.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.