POVEZAVE

 

socialni pedagog

Poškodba možganov običajno korenito poseže v življenje posameznika in njegovih najbližjih. Poleg fizičnih in kognitivnih težav so lahko prisotne tudi številne težave na vedenjskem in čustvenem področju, ki so družbeno manj sprejemljive in povzročajo številne težave v interakciji z drugimi.
Vedenjske in čustvene težave ter osebnostna spremenjenost so lahko posledica nevrološke okvare, življenjem pred poškodbo, soočanja s posledicami poškodbe in s težavami s ponovnim vključevanjem v socialno okolje. Le-te se med seboj prepletajo in vplivajo na delovanje posameznika.

Proces soočanja s poškodbo in njenimi posledicami je dolgotrajen in zelo boleč, saj od posameznika zahteva, da si ponovno zgradi življenje glede na njegove sposobnosti. Socialni pedagog pomaga posamezniku pri soočanju z življenjem po poškodbi in z novo nastalimi omejitvami, ki povzročajo številne stiske. Skupaj iščeta nove cilje, ki so dosegljivi in realni glede na vrsto in težo poškodbe. Vzpodbuja ga k čim večji samostojnosti in sprejemanju odgovornosti za lastno rehabilitacijo. Zelo pogosto je prisotna nizka samopodoba, zato je pomembno, da posameznika vzpodbujamo k aktivnostim, ki omogočajo lastno potrditev.

Težav na področju vedenja in čustvovanja se običajno posameznik ne zaveda in družina jih pogosto prikriva, zato je pomembno, da težave na tem področju najprej skupaj ozavestimo in se z njimi soočimo. S spoštljivim odnosom in ob primerni motivaciji se posameznik, glede na sposobnosti, ponovno uči večje samokontrole misli in vedenja, reagiranja v konfliktnih situacijah, izražanja lastnega mnenja na družbeno sprejemljiv način, sproščanja jeze na konstruktiven način, soočanja s stresom, ipd.
Učenje ne poteka samo za zaprtimi vrati, ampak tudi v socialnem okolju, kjer posameznik sprejema nove informacije o sebi in se v uči v interakciji z drugimi.
Pogosto se pojavlja socialna izoliranost, zato je pomemben del socialno pedagoškega dela tudi ponovno vključevanje v socialno okolje.

Sodelovanje s svojci je nujno potrebno, saj se tovrstne težave pogosto še bolj intenzivirajo v domačem okolju. Poleg individualnih svetovalnih pogovorov, izobraževanja o poškodbi, poteka tudi enkrat mesečno podporna skupina.
Gre za dolgotrajen proces, ki zahteva motivacijo s strani posameznika, sodelovanje svojcev in intenziven celosten pristop interdisciplinarnega tima.

Poleg dela z uporabniki in njegovimi svojci zajema socialno pedagoško delo tudi preventivno delovanje v ožjem in širšem socialnem okolju.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.