POVEZAVE

 

specialni pedagog

Ponovno učenje po pridobljeni poškodbi možganov je osnova rehabilitacije, tako na motoričnem, kognitivnem in čustveno-socialnem področju. Za posamezne človekove funkcije so odgovorni različni predeli možganov. Od lokacije in vrste poškodbe ter sekundarnih posledic, pa tudi od obravnave po poškodbi je odvisno s kakšnimi težavami se srečuje posameznik. Kognitivne težave po poškodbi možganov pomembno vplivajo na potek rehabilitacije, doseženo stopnjo samostojnosti ter kakovost življenja po pridobljeni poškodbi možganov. Težave na kognitivnem področju pomembno vplivajo na vsa področja življenja. V Centru Zarja poteka obravnava kognitivnih težav po principih Kognitivne rehabilitacije, ki pomeni pomoč pri učenju preko:
-treninga (vaje),
-iskanja nadomestnih strategij,
-izobraževanja o možganih in poškodbi,
-funkcionalnih aktivnosti.

Področja kognitivne rehabilitacije so:
-POZORNOST
-SPOMIN
-VIDNO ZAZNAVANJE
-REŠEVANJE PROBLEMOV
-IZVRŠILNE FUNKCIJE

Delo poteka na podlagi ciljev, ki si jih zastavijo uporabniki. Cilje skupaj z uporabnikom razdelamo na manjše, izvedljive korake. Poudarek pa je na ohranjenih sposobnostih in interesih. Pomembno je ocenjevanje, diagnostika posameznih področij in pogovor o težavah, ki se pri posamezniku pojavljajo. Ob različnih aktivnostih in vajah sproti krepimo samozavedanje in mu pomagamo oblikovati korake proti cilju, ki mu omogočati zadovoljstvo. Naš temeljni cilj je samostojnost in v procesu obravnav pokušamo posamezniku krepiti občutek lastne odgovornosti za rehabilitacijo. Aktivnosti so prilagojene odraslemu posamezniku, zato pogosto cilje (npr. poznavanje črk, branje, računanje, razumevanje bistva, izboljšanje koncentracije, iskanje nadomestnih strategij za spominske težave,…) umestimo v »akademski paket«, primeren odraslim. Pomembna komponenta našega dela je vseživljenjsko učenje preko študijskih krožkov, učenja računalništva, učenja tujega jezika, različnih tematskih skupin, aktivnosti v naravi… Učenje poteka v vzdušju sodelovanja, kjer se lahko vsak uveljavi z svojimi znanji in sposobnostmi. Pri tem dobi ustrezno pomoč. Pomemben del učenja so tudi funkcionalne aktivnosti, kot so obisk knjižnice, trgovine in različne oblike aktivnega vključevanja v družbo. Sodelujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, predvsem je pomembno sodelovanje z logopedom. Uvajamo nove metode dela, kot so Telovadba za možgane, Taktilna integracija in druge. Na vsakodnevnih timskih sestankih in v procesu notranjega izobraževanja z ostalimi člani tima izmenjujemo vedenje o kognitivnih in drugih težavah in močnih področjih posameznika in iščemo najprimernejše pristope za pomoč pri doseganju ciljev, ki so si jih zadali uporabniki.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.