POVEZAVE

 

spremljevalci

Center Zarja Zalog
Spremljevalec v Centru Zarja Zalog je enakovreden član tima, katerega naloga je ponuditi in izpeljati skupaj z uporabniki namenske izhode (nabava materiala za delo, spremstvo, izhodi na kavo…), spodbujati udejstvovanje v različnih športnih aktivnostih(telovadnica, hribovci, sprehodi, plavanje, športne igre…) kot tudi pomoč uporabnikom v delavnicah pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Poleg tega tako v dopoldanskem kot tudi popoldanskem času organizira različne prostočasne skupine, miselne igre, spodbuja druženje.
Pri svojem delu je kreativen, samoiniciativen in izhaja iz želja in potreb posameznika.

Center Zarja Kajuhova
Spremljevalec v Centru Zarja Kajuhova je pomemben član multidisciplinarnega tima. Kot ključna oseba v skupini pomaga uporabniku pri čim bolj samostojni organizaciji in sledenju dnevnega programa. V sodelovanju s strokovnimi delavci izvaja določene naloge, z namenom prenosa terapije v skupino, na primer: izvajanje jutranje telovadbe, varni transferi, pravilna nega, kognitivni trening, ipd. Posameznika vzpodbuja k aktivni in čim bolj samostojni vključitvi v program. Organizira različne prostočasne aktivnosti, kot so popoldanska sprostitvena skupina, šport, družabne igre, sprehod… Pri svojem delu je kreativen in samoiniciativen.

Stanovanjske skupine
Spremljevalci v stanovanjski skupini in v samostojnem stanovanju Centra Zarja skozi vsakodnevno delo stanovalce:
-spodbujajo k čim večji samostojnosti ter samostojnemu življenju,
-kvalitetnemu preživljanju prostega časa,
-pomagajo pri vnašanju pridobljenega znanja iz dnevnih programov Centra Zarja v vsakdanjo uporabo,
-zagotavljajo vodenje, učenje ter podporo pri doseganju zastavljenih ciljev posameznika ter
pri vključevanju v širše družbeno okolje.
Smernice za svoje delo oblikujejo letno glede na predloge in želje stanovalcev in njihovih svojcev, s katerimi redno sodelujejo, jim dajejo podporo in pomoč.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.