POVEZAVE

 

ZDRAVSTVENA NEGA

ZDRAVSTVENA NEGA V CENTRU ZARJA
Zdravstvena nega je stroka, ki je skupaj z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi strokami usmerjena k posamezniku kot celoviti osebnosti. Delovanje zdravstvene nege je usmerjeno v varovanje in izboljšanje zdravja, ter kakovost življenja posameznika in njegove družine. V središču dogajanja je posameznik, ki je enakovreden partner in po svojih zmožnostih, ter sposobnostih pri zdravstveni negi sodeluje.
Zaposleni na področju zdravstvene nege podpiramo in spodbujamo posameznikovo odgovornost do samega sebe, spoštujemo njegove odločitve, mnenja in želje, ki pripomorejo k aktivnemu vzdrževanju in izboljšanju zdravja, ter doseganju čim višje stopnje samostojnosti, kljub omejitvam, ki jih je povzročila pridobljena možganska poškodba.
S terapevtskim pristopom in aktivnostmi zdravstvene nege poskušamo skupaj s posameznikom uravnavati primankljaj v skrbi zase.
Glede na primankljaj v skrbi zase in glede na to kaj zmore posameznik narediti, ločimo:
-popolni nadomestni sistem zdravstvene nege ( posameznik je pasiven, pomagamo mu tako, da delamo vse za ali namesto njega)
-delno nadomestni sistem zdravstvene nege ( posameznik potrebuje pomoč pri aktivnostih, ki jih ne zmore izvajati sam)
-podporno vzgojno-izobraževalni sistem zdravstvene nege ( posameznik potrebuje pomoč v obliki svetovanja, učenja, vodenja, vključevanja in zagotavljanja spodbudnega okolja)

Z individualnim načrtom, ki ga pripravimo skupaj s posameznikom po procesni metodi dela, ugotavljamo potrebe po zdravstveni negi, načrtujemo zdravstveno nego, jo izvajamo in vrednotimo.
Aktivnosti zdravstvene nege se izvajajo tako v dnevnem programu, kot tudi v stanovanjskih skupinah. Posebna pozornost se posveča kontinuiteti in enotnemu pristopu pri izvajanju zdravstvene nege, kadar je posameznik vključen v oba programa. Glede na želje in potrebe posameznika, pa se aktivnosti zdravstvene nege, v sodelovanju s svojci prenašajo tudi v domače okolje, saj je bistvenega pomena enoten pristop, vztrajnost in zaupanje med vsemi udeleženci.
V okviru zdravstvene nege sodelujemo tudi z zunanjimi zdravstvenimi in ne zdravstvenimi službami, društvi, ter preventivnim zdravstvenim programom v okviru projektnih tednov.
Rehabilitacija oseb z pridobljeno možgansko poškodbo je zelo kompleksna in časovno dolgotrajna, kar zahteva nenehno izobraževanje in dobro sodelovanje med vsemi člani tima.

ZDRAVSTVENA NEGA V STANOVANJSKIH SKUPINAH
V stanovanjski skupini ter samostojnem stanovanju se zdravstvena nega kaže v obliki učenja spretnosti za osebno higieno in zavedanja pomena le-te ter vzdrževanju zdravja in zdravega načina življenja:
-spodbuda k čim več gibanju (sprehodi, telovadba),
-zdrav način prehranenjevanja (zdrava prehrana, količina prehrane itd.),
-delo na medsebojnih odnosi (na področju čustvenega in vedenjskega področja).

Aktivnosti zdravstvene nege v stanovanjski skupini so prilagojene željam, potrebam in zmožnostim posameznika ter pogojem dela.
Redno poteka sodelovanje z zdravstvenim in spremljevalnim osebjem v dopoldanskem programu, v nekaterih primerih s svojci, pa tudi z zunanjimi organizacijami.

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.