POVEZAVE

 

vseživljenjsko učenje

Andragoški center SlovenijeUčenje je proces, ki poteka od rojstva do smrti. Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja. Poteka v različnih učnih okoliščinah, preko različnih življenjskih situacij. Namen je izboljšati posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti. Cilj ni le znanje, temveč pridobitev lastnosti, da bi lahko uspešno živeli in delali, kot posamezniki in v skupnosti.

Ena od oblik neformalnega izobraževanja za odrasle, ki poteka v Zarji so Študijski krožki (ŠK). Njihovi začetki segajo v začetek 20. stoletja v ZDA, v Angliji in na Švedskem. V Sloveniji potekajo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije od leta 1992.
ŠK sestavlja majhna skupina, od 5 do 12 odraslih, ki želijo uresničiti podobne cilje, običajno pridobiti neko znanje, hkrati pa ga potem prenesti širši skupnosti in tako pripomoči k njenemu razvoju. Traja približno 25 ur, kot sekvence več srečanj v daljšem obdobju. Vsako srečanje traja od ene do štirih ur, običajno dve uri. O načinu sestajanja se dogovorijo v skupini, običajno enkrat do dvakrat tedensko.
ŠK v Centru Zarja potekajo že od leta 1995. Imeli smo že čez 60 študijskih krožkov v različnih enotah Centra Zarja. ŠK predstavljajo primerno obliko učenja za odrasle. Pomembno je, da izkoristimo interese, močna področje in cilje posameznikov, obenem pa upoštevamo omejitve s katerimi se srečujejo.
Težave, ki vplivajo na učenje se pojavljajo tako na motoričnem, miselnem in socialnem področju. Prisotne so težave na področju pozornosti, spomina in drugo. Proces vseživljenjskega učenja je obenem način s katerim posamezniki izboljšujejo svoje sposobnosti in vzporedno pridobivajo strategije za obvladovanje težav v vsakdanjem življenju.
Center Zarja je tudi dobitnik priznanja Andragoškega centra Slovenije (ACS) za izjemne dosežke pri učenju odraslih v letu 2009.

Vsakoletno se vključujemo tudi v Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Gre za niz aktivnosti namenjenih promociji izobraževanja in učenja v Sloveniji. Je festivalsko zasnovan projekt, ki ga usklajuje ACS v sodelovanju z različnimi ustanovami in posamezniki.
Tudi v Centru Zarja organiziramo različne aktivnosti skozi celoten teden. Rdeča nit aktivnosti je običajno tema, ki jo predlaga organizator. Naša usmeritev je tudi vključevanje posameznika v zunanje okolje - čedalje več se jih vključuje v aktivnosti TVU-ja, ki jih organizirajo druge ustanove.

Nadaljevanje šolanja
Nekaterim posameznikom poškodba poseže v proces šolanja.
Če želijo nadaljevati, potrebujejo pri tem prilagoditve in pomoč. Sodelujemo pri vzpostaviti stika s šolo in pri samem procesu učenja po pridobljeni možganski poškodbi.
Za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je pomembno, da se imajo možnost vključiti v redne tečaje v svojem okolju, saj na ta način pridobijo na mnogih področjih – izboljšajo miselne sposobnosti, se vključujejo v okolje, se srečujejo z različnimi socialnimi situacijami… Aktivno sodelujemo s centrom za permanentno izobraževanje v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih, Cene Štupar.
Z namenom uspešne vključitve posamezniki dobijo podporo, ki jo potrebujejo, npr. spremstvo na prvem dnevu tečaja, usmerjanje pri organizaciji gradiva (delovnih listov), pomoč pri nadomeščanju zamujene snovi v primeru odsotnosti s tečaja, usmerjanje glede vedenja na tečaju, spodbude glede pravočasnega povratka s tečaja… Redno komuniciramo tudi z izvajalci izobraževanj.

Vseživljenjsko učenje predstavlja pomemben del aktivnosti v Zarji, pri tem sledimo potrebam, željam in okoliščinam s katerimi se srečuje posameznik. Predstavlja vsebino preko katere si pridobiva pozitivno samopodobo, razvija ohranjene sposobnosti in osvaja nadomestne strategije za obvladovanje omejitev, ki so posledica pridobljene možganske poškodbe.

Goran: Z učenjem spodbujam svoje možgane. Skrbim da neprestano migajo in imajo spodbude. S tem posredno izboljšujem tudi ravnotežje.

Študijski krožki v Centru Zarja

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.