POVEZAVE

 

UČNa baza

Center Zarja je učna baza za različne visokošolske, višješolske in srednješolske učne programe:
-Zdravstvena fakulteta
-Pedagoška fakulteta-študij socialne in specialne pedagogike
-Fakulteta za socialno delo
-Filozofska fakulteta-študij psihologije
-Fakultetni študij psihoterapije
-Višje strokovno izobraževanje-Organizator socialne mreže
-Srednja zdravstvena šola

Kontaktne osebe in mentorji po področjih:

Zdravstvena nega, Bolničar-negovalec:
Damjana Zatković
e-mail: damjana.zatkovic@center-zarja.si
tel.: 01 547 18 10

Delovna terapija:
Renata Levičnik
e-mail: renata.levicnik@center-zarja.si
tel.: 01 547 17 60

Socialno delo:
Barbara Selan
e-mail: barbara.selan@center-zarja.si
tel.: 01 547 17 72

Psihologija:
Rok Merc
e-mail.: rok.merc@center-zarja.si
tel.: 01 547 17 82

Psihoterapija, socialna pedagogika:
Sabina Gombač
e-mail: sabina.gombac@center-zarja.si
tel.: 01 547 18 07

Specialna pedagogika:
Katja Šifrar
e-mail: katja.sifrar@center-zarja.si
tel.: 01 547 18 06

Študentom in dijakom omogočamo izvajanje prakse, vaj ter mentorstvo pri izdelavi diplomskih nalog.
Prav tako v skladu z možnostmi in v sodelovanju z drugimi ustanovami (Socialna zbornica Slovenije, Skupnost zdravstvenih zavodov, ZZZS) omogočamo pripravništvo pripravnikom različnih strok.
V sodelovanju z drugimi ustanovami s področja zdravstva in socialnega varstva ter v skladu z možnostmi omogočamo tudi kroženje pripravnikom različnih strok.

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.